Có thể bạn chưa biết: 90% nhân sự cốt cán tại ASAKI đều là nữ

Có thể bạn chưa biết: 90% nhân sự cốt cán tại ASAKI đều là nữ

Tỉ lệ nhân sự nữ tại văn phòng làm việc của ASAKI đang hoàn toàn áp đảo phái mạnh với phần trăm nữ giới lên tới 90%. Họ nắm giữ những vai trò chủ chốt và đóng góp rất lớn vào sự phát...